FireShot

FireShot のスクリーンショット

<1> Chrome 拡張機能 - メニュー

Chrome 拡張機能 - メニュー

<2> Chrome 拡張機能 - 目に見える部分をキャプチャ

Chrome 拡張機能 - 目に見える部分をキャプチャ
画像を拡大する

<3> Chrome 拡張機能 - ページ全体をキャプチャ

Chrome 拡張機能 - ページ全体をキャプチャ
画像を拡大する

<4> Chrome 拡張機能 - キャプチャ選択

Chrome 拡張機能 - キャプチャ選択
画像を拡大する

<5> Chrome 拡張機能 - 設定

Chrome 拡張機能 - 設定
画像を拡大する

<6> Chrome 拡張機能 - 高度な機能をインストールしたメニュー

Chrome 拡張機能 - 高度な機能をインストールしたメニュー

<7> Firefox アドオン - メニュー

Firefox アドオン - メニュー

<8> 編集ツール

編集ツール
画像を拡大する

<9> アップロード

アップロード
画像を拡大する